Beleid Acceptabel gebruik

Het beleid Acceptabel gebruik is opgesteld om het volgende te beschermen:

 • Waarborgen dat onze abonnees kunnen genieten van de hoogste mate aan prestatie en betrouwbaarheid bij het gebruik van onze services
 • Juridisch gebruik van onze services bij onze abonnees af te dwingen.
 • Onze abonnees en hun/onze apparatuur te beschermen tegen schade.
 • Ons imago en onze reputatie als verantwoordelijk Usenet internetprovider te beschermen.
 • Enige juridische handelingen tegen onze abonnees, ons bedrijf, onze directie, onze werknemers en bijbehorende dochtermaatschappijen te vermijden.

Het beleid Acceptabel gebruik omschrijft wat wij beschouwen als misbruik van onze service en de actie die wij zullen nemen bij dergelijk misbruik.

Het beleid Acceptabel gebruik is onlosmakelijk verbonden met de voorwaarden en bepalingen, waardoor u bij het abonneren en het gebruiken van onze services akkoord gaat met het naleven van deze beleidsovereenkomst.

Algemeen

De abonnees dienen zich er volledig van bewust te zijn dat XS News geen eigen inhoud op Usenet zal publiceren. Wij zullen niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige inhoud die voor u beschikbaar zal zijn via het gebruik van onze service. XS News zal technische toegang verstrekken aan onze servers die eigendom zijn van derden, waardoor de gebruiker toegang zal verkrijgen tot het wereldwijde netwerk van Usenet. De abonnee begrijpt dat wij geen invloed hebben op of enig toezicht kunnen uitoefenen op de service en de inhoud die voor de abonnee beschikbaar is. De abonnee opent naar eigen oordeel enige inhoud via de service. Usenet is een wereldwijd gecomputeriseerd netwerk waar berichten automatisch worden uitgewisseld tussen andere Usenet netwerken zonder enige humane interventie. De enorme omvang van de informatie die tussen deze netwerken stroomt, maakt het onmogelijk om de beschikbare inhoud op Usenet te bewaken en te matigen. Het is voor abonnees verboden om enige vorm van materiaal via onze services te plaatsen, te verzenden, te verspreiden of op te slaan dat in strijd is met de Nederlandse en internationale wetgeving. Abonnees mogen uitsluitend onze services gebruiken voor juridische doeleinden en is exclusief voor de houder van de account. De abonnee moet worden dat hun aanmeldingsgegevens vertrouwelijk blijven, aangezien hij/zij verantwoordelijk is voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via zijn/haar account. U gaat er mee akkoord dat wij regelmatig wijzigingen kunnen aanbrengen in dit beleid en dat u zich verplicht dat u up-to-date blijft betreffende enige wijzigingen door regelmatig onze website te bezoeken.

Net Etiquette

Usenet is een wereldwijd communicatiesysteem waarmee u contact kunt maken met mensen met verschillende achtergronden. Wij waarderen uw recht op vrijheid van spreken, maar daarnaast is het verplicht dat u iedereen respectvol en eerbiedig behandelt bij het uitdrukken van uw visie. Wij accepteren het niet dat u uw account gebruikt om abonnees of overige personen of bedrijven lastig te vallen of te bedreigen. Als u wordt verdacht van dergelijk misbruik zult u een waarschuwing krijgen om dit gedrag te stoppen. Als u onze waarschuwingen blijft negeren, zullen wij naar eigen mening uw account opschorten of stopzetten, afhankelijk van de ernst van uw activiteiten.

Rechten op plaatsing

Al onze services geven onze abonnees de mogelijkheid om berichten op onze systemen te plaatsen, die vervolgens automatisch zullen worden verspreid binnen het wereldwijde Usenet netwerk. Het is daarom verplicht dat u uw rechten op plaatsing verantwoordelijk gebruikt en volgens de wetgeving van Nederland. Het is u niet toegestaan om enig materiaal te plaatsen dat in strijd is met de wet, hinder of schade aan enige

persoon/organisatie te berokkenen, of schade aan computers/elektrische apparatuur kan veroorzaken of enig systeem/enige software te omzeilen. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot:

 • het plaatsen van berichten/inhoud dat intimiderend, lasterlijk, bedreigend of obsceen enz. is
 • het plaatsen van computervirussen, Trojaanse paarden, spyware, key loggers of dergelijke die de privacy kan schenden of schade aan de computer of netwerksystemen enz. kan veroorzaken.
 • het plaatsen van cracks, key generators, serie-/licentienummers enz
 • het plaatsen van spam, kettingbrieven, pyramidesystemen, kansspelen enz.
 • het plaatsen van handelsmerken, handelsgeheimen, patenten, auteursrechtelijk beschermde werken of overige eigendomsrechten zonder toestemming van de houder van het auteursrecht of het eigendomsrecht.
 • het plaatsen van personen, in enige vorm, die jonger zijn dan 18 jaar.
 • het plaatsen van enig materiaal, in enige vorm, dat in strijd is met de wetgeving.

Wij hebben het recht om deze rechten op plaatsing te verwijderen bij enig abonnee waarvan wij van mening zijn dat deze het recht op plaatsing hebben misbruikt. In ernstige gevallen, zoals het exploiteren van kinderen, zullen wij, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang definitief beëindigen. Wij zullen de relevante autoriteiten van enige illegale berichten op de hoogte stellen, zoals de Internet Watch Foundation, kinderbeschermingsorganisaties, politie enz. al waar van toepassing.

Auteursrechten

Het is u niet toegestaan om gebruik te maken van onze services om enige auteursrechtelijk beschermde werken te verzenden of op te slaan zonder voorafgaande toestemming van de houder van deze auteursrechten. Wij zullen enig account die wordt gebruikt voor herhaaldelijke inbreuk op auteursrechten beëindigen.

Overmatig gebruik

Het is ons doel om al onze abonnees te voorzien van de hoogste mate aan prestatie en betrouwbaarheid bij het gebruik van onze services. Onze onbeperkte accounts dienen niet te worden gebruikt als een speciale verbinding. Enig abonnee die op onredelijke wijze gebruik maakt van onze services hetgeen een nadelig effect heeft op de service die wij aan al onze overige abonnees verstrekken, kan beperkt worden in de snelheid, of in het geval van continu onredelijk gebruik, kan de account, zonder voorafgaande kennisgeving, worden opgeschort of beëindigd. Het is bovendien ons recht om de verlenging van uw account met ons te verbieden teneinde verdere misbruik te voorkomen. Het is naar ons eigen oordeel wat wij als onredelijk gebruik beschouwen.

Misbruik van de account

Al onze accounts zijn exclusief voor het gebruik van de desbetreffende account houder (abonnee). De account of aanmeldingsgegevens mogen in geen enkel geval worden gedeeld met anderen. De account is uitsluitend toegankelijk via één IP-adres, op enig moment. U mag op geen enkele wijze verbinding maken via een proxy. U mag uw account niet doorverkopen of gebruiken voor commerciële doeleinden. U mag geen enkel multi-access of caching-systeem gebruiken. Wij zullen, zonder voorafgaande kennisgeving, enig account opschorten of beëindigen als wij van mening zijn dat de account wordt misbruikt. Het beleid Acceptabel gebruik omschrijft uitsluitend de belangrijkste soorten misbruik en mag niet als gelimiteerd worden beschouwd. U gaat er mee akkoord dat het naar goeddunken van ons bedrijf is om te beschouwen wat acceptabel is en wij hebben het recht om enige passende actie uit te voeren voor enige situatie. Als verantwoordelijke Usenet internetprovider zullen wij de relevante autoriteiten op de hoogte stellen en samen werken bij enige illegale activiteiten, zoals met de politie, Internet Watch Foundation, en enige kinderbeschermingsorganisaties enz.